ความเป็นมา

 ในช่วงปี 2530 บริษัทเรา เริ่มผลิตงานประเภทฉนวน กันความร้อน และกันเสียงรบกวนที่จะเข้ามายังห้องผู้โดยสารของรถยนต์ ซึ่งควบคุมการทำงาน ในส่วนงานต่างๆ ทั้งสายการผลิต การตลาด และการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผู้นำที่มีความสามารถในด้านต่างๆ อย่าง คุณ โยชิฮิโร นัมบะ  

ท่านวางแผนงานการทำงานด้วยความเอาใจใส่ จึงเป็นที่เคารพรักของพนักงาน ทั่วทั้งบริษัท 

  ซึ่ง ณ ปัจุบันนี้เราได้ขยายฐานการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ ทางลูกค้าและการตลาดที่มีความต้องการ ชิ้นงานหรือส่วนประกอบภายใน

รถยนต์ที่มีคุณภาพ และความสวยงาม

Visitors: 5,733