บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

  บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

   เริ่มดำเนินกิจการ เมื่อวันที่  13 มกราคม  2548 โดยเริ่มแรกได้ทำผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ แผ่นฉนวนกันความร้อน และวัสดุเก็บเสียงที่ติดตั้งภายในยานยนต์ จากนั้นต้นปี พศ.2550 ได้เริ่มการผลิตชิ้นส่วน 

อุปกรณ์ประกอบ ภายในยานยนต์ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันเราได้ผลิตชิ้นงานมากกว่า 30 ชิ้นส่วน ที่ใช้เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในยานยนต์ 

 

Visitors: 5,731